ซอยท่าแฉลบ 1

ซอยท่าแฉลบ 1 is a street in จังหวัดจันทบุรี.