สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน (เม่งหงี่ตั๊ว)

สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน (เม่งหงี่ตั๊ว) in จังหวัดจันทบุรี.

สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน (เม่งหงี่ตั๊ว)

landuse
religious