ตรีรัตน์ซอย 4

ตรีรัตน์ซอย 4 is a street in จังหวัดจันทบุรี.