ไพลินเฮาส์ซอย 1

ไพลินเฮาส์ซอย 1 is a street in จังหวัดจันทบุรี.