จันทรโภชนา สาขามหาราช

จันทรโภชนา สาขามหาราช is a restaurant in จังหวัดจันทบุรี.