ถนนวงษ์โต

ถนนวงษ์โต is a street in จังหวัดชัยนาท.