ทางคู่ขนาน

ทางคู่ขนาน is a street in จังหวัดชัยนาท.