ซอยรัษฎา 1

ซอยรัษฎา 1 is a street in จังหวัดตรัง.