ถนนประชาอุทิศ

ถนนประชาอุทิศ is a street in จังหวัดตรัง.