บึงและที่นั่งใกล้จวนผู้ว่าฯ

บึงและที่นั่งใกล้จวนผู้ว่าฯ in จังหวัดตรัง.