ถนนควนคีรี

ถนนควนคีรี is a street in จังหวัดตรัง.