ถนนท่าบันได

ถนนท่าบันได is a street in จังหวัดตรัง.

ถนนท่าบันได

type of road
non-specified
Village
บ้านท่าบันได, บ้านคลองปะเหลียน