ทางไปขึ้นเขาโต๊ะเต๊ะ

ทางไปขึ้นเขาโต๊ะเต๊ะ is a way in จังหวัดตรัง.

ทางไปขึ้นเขาโต๊ะเต๊ะ

type of road
Way