ทางไปแหฃมปันหยัง

ทางไปแหฃมปันหยัง is a way in จังหวัดตรัง.

ทางไปแหฃมปันหยัง

Bicycle
Yes
type of road
Way
Vantage point
แหลมปันหยัง