ถนนนรสุขประสาท 1

ถนนนรสุขประสาท 1 is a street in จังหวัดนราธิวาส.