ถนนโคกเคียน

ถนนโคกเคียน is a street in จังหวัดนราธิวาส.