มัสยิด​ประจำ​จังหวัด​นราธิวาส​

มัสยิด​ประจำ​จังหวัด​นราธิวาส​ is a place of worship in จังหวัดนราธิวาส.