Cartogiraffe.com

ถนนทางหลวงหมายเลข 346

ถนนทางหลวงหมายเลข 346 เป็นทางหลวงรัฐบาลสองช่องทางใน ตำบลบ้านฉาง ครับ/ค่ะ

พินสำหรับแสดงตำแหน่งบนแผนที่ ถนนทางหลวงหมายเลข 346

ประเภทของถนน
ทางหลวงสายแห่งชาติ
เลนทาง