Cartogiraffe.com

ถนนราชพฤกษ์

ถนนราชพฤกษ์ เป็นถนนประเทศหรือถนนรัศมีสองเลนในตำบลบ้านฉาง ครับ/ค่ะ

พินสำหรับแสดงตำแหน่งบนแผนที่ ถนนราชพฤกษ์

ประเภทของถนน
ถนนท้องถิ่นหรือถนนรัฐ
เลนทาง