Cartogiraffe.com

ถนนปทุมธานี-บางปะหัน

ถนนปทุมธานี-บางปะหัน เป็นทางหลวงรัฐบาลสองช่องทางใน ตำบลบ้านกระแชง ครับ/ค่ะ

พินสำหรับแสดงตำแหน่งบนแผนที่ ถนนปทุมธานี-บางปะหัน

ประเภทของถนน
ทางหลวงสายแห่งชาติ
เลนทาง