Cartogiraffe.com

ถนนเลียบคลองบางโพธิ์ใต้

ถนนเลียบคลองบางโพธิ์ใต้ เป็นถนนอำเภอใน เทศบาลตำบลบางเดื่อ ครับ/ค่ะ

พินสำหรับแสดงตำแหน่งบนแผนที่ ถนนเลียบคลองบางโพธิ์ใต้

ประเภทของถนน
ถนนหมุด
บ้าน
บ้านคลองบางโพธิ์ฝั่งใต้, บ้านทำนบบางโพธิ์