Cartogiraffe.com

ตำบลแม่ปีม

แผนที่ของ ตำบลแม่ปีม อำเภอเมืองพะเยา, จังหวัดพะเยา, ประเทศไทย ในบริเวณใกล้เคียง คุณสามารถหาได้ อาทิ: บ้าน: 3; พนักงานฌาปนสถาน: 2; สินค้าพิเศษ: 1; ศาสนา: 1 ใน ตำบลแม่ปีม มีถนน 56 ถนนค่ะ.