ถนนขุนสรรค์

ถนนขุนสรรค์ is a street in จังหวัดสิงห์บุรี.