ถนน นายทองเหม็น

ถนน นายทองเหม็น is a street in จังหวัดสิงห์บุรี.