ຄໍາມ່ວນ

ຄໍາມ່ວນ
ເມືອງບົວລະພາ 28
ເມືອງຍົມມະລາດ 24
ເມືອງຫີນບູນ 87
ເມືອງມະຫາໄຊ 20
ມືອງນາກາຍ 37
ເມືອງໜອງບົກ 13
ເມືອງທ່າແຂກ 40
ເມືອງໄຊບົວທອງ 5
ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ 12
ເມືອງຄູນຄຳ 41