ຄໍາມ່ວນ

ຄໍາມ່ວນ
ເມືອງບົວລະພາ 19
ເມືອງຍົມມະລາດ 22
ເມືອງຫີນບູນ 87
ເມືອງມະຫາໄຊ 19
ມືອງນາກາຍ 32
ເມືອງໜອງບົກ 8
ເມືອງທ່າແຂກ 36
ເມືອງໄຊບົວທອງ 4
ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ 6
ເມືອງຄູນຄຳ 36