ຄໍາມ່ວນ

ຄໍາມ່ວນ
ເມືອງບົວລະພາ 21
ເມືອງຍົມມະລາດ 22
ເມືອງຫີນບູນ 87
ເມືອງມະຫາໄຊ 19
ມືອງນາກາຍ 36
ເມືອງໜອງບົກ 8
ເມືອງທ່າແຂກ 35
ເມືອງໄຊບົວທອງ 4
ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ 6
ເມືອງຄູນຄຳ 36