ວັດສີບຸນເຮືອງໄຊຍາຣາມ ບ້ານນາຊາ

ວັດສີບຸນເຮືອງໄຊຍາຣາມ ບ້ານນາຊາ in ເມືອງປາກງື່ມ.

ວັດສີບຸນເຮືອງໄຊຍາຣາມ ບ້ານນາຊາ

Object
Religion