ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເມືອງຈັນທະບູລີ 180
ຫາດຊາຍຟອງ
ສີມມະໂນ 0
ເມືອງນາຊາຍທອງ 23
ເມືອງປາກງື່ມ 5
ເມືອງສັງທອງ 5
ສີໂຄດຕະບອງ 136
ສີສັດຕະນາກ 268
ໄຊເສດຖາ 148
ເມືອງໄຊທານີ 122
ວຽງຈັນ 727