ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເມືອງຈັນທະບູລີ 173
ຫາດຊາຍຟອງ 47
ເມືອງນາຊາຍທອງ 19
ເມືອງປາກງື່ມ 4
ເມືອງສັງທອງ 2
ສີໂຄດຕະບອງ 117
ສີສັດຕະນາກ 255
ໄຊເສດຖາ 113
ເມືອງໄຊທານີ 91
ວຽງຈັນ
ສີມມະໂນ 0