ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເມືອງຈັນທະບູລີ 179
ຫາດຊາຍຟອງ
ສີມມະໂນ 0
ເມືອງນາຊາຍທອງ 22
ເມືອງປາກງື່ມ 5
ເມືອງສັງທອງ 5
ສີໂຄດຕະບອງ 137
ສີສັດຕະນາກ 268
ໄຊເສດຖາ 128
ເມືອງໄຊທານີ 104
ວຽງຈັນ 708