ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຫາດຊາຍຟອງ
ວຽງຈັນ
ເມືອງນາຊາຍທອງ 23
ເມືອງປາກງື່ມ 2
ເມືອງສັງທອງ 1
ສີສັດຕະນາກ
ເມືອງໄຊທານີ 67