ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຫາດຊາຍຟອງ
ວຽງຈັນ
ເມືອງນາຊາຍທອງ
ເມືອງປາກງື່ມ
ເມືອງສັງທອງ
ສີສັດຕະນາກ
ເມືອງໄຊທານີ