ນ້ຳອູ

ນ້ຳອູ in ເມືອງປາກອ. In the area there are, inter alia, eight fuel stations, six restaurants and a hotel.

ນ້ຳອູ

natural
water
waterway
riverbank
Village
ສົມສະຫນຸກ, ຜາທຶງ, ລາດກອກ, ຫ້ວຍໂລນອກ, ບາ້ນ ຜາປົນ, ນານ້ອຍ, ວັງແລ, ຫ້ວຍແປນ, ຄົກທັນ, ຫາດຢາ, ຫາດຊວາ, ຫ້ວຍເຫລຶອງ, ຫາດປາງ, ຫາດແຄ, ຫາດຄໍ້, ຄອນຄຳ, ຫ້ວຍລາດ, ລາດທະແ່ຮ, ປາກແຈກ, ບາ້ນ ຫ້ວຍ ໂອດ, ຝາຍ, ກຽດ, ຫ້ວຍກາງ
Restaurant
Khem Ou Restaurant, Heuangpaseuth Restaurant, Pak Ou, Ammala Restaurant, Poung Cha Larn, Sailomyen Restaurant
Gas station
L P, L M P, Star Oil, Star Oil Fuel Station, P L P Fuel Station, Bouasavanh Power, Bouasavanh Power Fuel Station, A P
town
ເມືອງປາກອູ
Hotel
Nam Ou Riverside Hotel & Resort
Vantage point
River Viewpoint