Quốc lộ 14 cũ

Quốc lộ 14 cũ is a street in ເມືອງກະລຶມ.

Quốc lộ 14 cũ

type of road
Federal highway