ເຊກອງ

ເຊກອງ
ເມືອງດັກຈຶງ 7
ເມືອງກະລຶມ 2
ເມືອງລະມາມ 5
ເມືອງທ່າແຕງ 5