ເຊກອງ

ເຊກອງ
ເມືອງດັກຈຶງ 20
ເມືອງກະລຶມ 3
ເມືອງລະມາມ 6
ເມືອງທ່າແຕງ 8