ເຊກອງ

ເຊກອງ
ເມືອງດັກຈຶງ 5
ເມືອງກະລຶມ 3
ເມືອງລະມາມ 6
ເມືອງທ່າແຕງ 6