ໄຕອອນ

ໄຕອອນ in ເມືອງທ່າແຕງ.

ໄຕອອນ

waterway
River