ນຳ້ເງີນ

ນຳ້ເງີນ, also known as Nam Ngum;Nam Ngeum in ເມືອງຊຽງຮ່ອນ.

ນຳ້ເງີນ

alt_name
Nam Ngum;Nam Ngeum
waterway
river