გურგენიძის ქუჩა (Gurgenidze St)

გურგენიძის ქუჩა (Gurgenidze St)

Straßentyp
Nebenstraße
Beyond dummy