კალაშა

კალაშა in ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი.

კალაშა

waterway
stream