ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ស្រុកបរសេដ្ឋ 1
ស្រុកឧដុង្គ 16
ស្រុកគងពិសី 2
ស្រុកសំរោងទង 17
ស្រុកឱរ៉ាល់ 222
ស្រុកភ្នំស្រួច 19
ស្រុកថ្ពង 1
ក្រុងច្បារមន 8