ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ស្រុកបរសេដ្ឋ 1
ស្រុកឧដុង្គ 16
ស្រុកគងពិសី 2
ស្រុកសំរោងទង 16
ស្រុកឱរ៉ាល់ 4
ស្រុកភ្នំស្រួច 14
ស្រុកថ្ពង 1
ក្រុងច្បារមន 8