Cartogiraffe.com

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ផែនទីនៃ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។ ចំនួនប្រជាជនគឺ 754000។ នៅជិតនេះ អ្នក​អាច​រក​ឃើញ​រាង​ចាំ​ផ្សារ: ភូមិ: 88; ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន: 11; សាលា: 11; ទីក្រុង: 8។ ក្នុង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មានផ្លូវ 79។