Cartogiraffe.com

Cambodia Energy Limited (CEL) power station

Cambodia Energy Limited (CEL) power station គឺជាតំបន់ឧស្សាហកម្មនៅ ស្ទឹងហាវ។

កូដសំខាន​ប្រឹក្សា​លើ​ផែន​ទេ​នៅ​លើ​ផែន​ទេ​។ Cambodia Energy Limited (CEL) power station

ការប្រើប្រាស់​ដី
អគ្គិសន្ប
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់