Cartogiraffe.com

Sihanoukville CIIDG power station

Sihanoukville CIIDG power station គឺជាតំបន់ឧស្សាហកម្មនៅ ស្ទឹងហាវ។

កូដសំខាន​ប្រឹក្សា​លើ​ផែន​ទេ​នៅ​លើ​ផែន​ទេ​។ Sihanoukville CIIDG power station

ការប្រើប្រាស់​ដី
អគ្គិសន្ប