Cartogiraffe.com

Alger

خريطة Alger. Algérie ⵍⵣⵣⴰⵢⴻⵔ الجزائر.

رقم سري لتحديد الموقع على الخريطة Alger

Alger
Daïra de Chéraga
Ouled Fayet ⵓⵍⴻⴷ ⴼⴰⵢⴻⵜ أولاد فايت
Chéraga
Aïn Benian ⵉⵏ ⴱⴻⵏⵢⴰⵏ عين البنيان
Hammamet
Dély Brahim ⴷⴻⵍⵉ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ دالي إبراھيم
Draria
Douera ⴷⵡⵉⵔⴰ دويرة
Khraïssia ⵅⵔⴰⵢⵙⵢⴰ خرايسية
Baba Hassen ⴱⴰⴱⴰ ⵃⴰⵙⴻⵏ بابا حسن
Draria ⴷⵔⴰⵔⵢⴰ درارية
El Achour ⵍⴰⵛⵓⵔ العاشور
Zeralda ⵣⵉⵔⴰⵍⴷⴰ زرالدة
Zéralda
Mâalma ⵎⴰⵃⴻⵍⵎⴰ محالمة
Rahmania ⵔⴰⵃⵎⴰⵏⵢⴰ الرحمانية
Souidania ⵙⵡⵉⴷⴰⵏⵢⴰ السويدانية
Staoueli ⵙⵜⴰⵡⴰⵍⵉ سطاوالي
Bir Mourad Raïs
Saoula ⵙⴰⵡⵍⴰ سحاولة
Hydra ⵃⵉⴷⵔⴰ حيدرة
Bir Mourad Raïs ⴱⵉⵔ ⵎⵓⵔⴰⴷ ⵔⴰⵢⵙ بئر مراد رايس
Birkhadem ⴱⵉⵔ ⵅⴰⴷⴻⵎ بئر خادم
Djasr Kasentina ⴵⵙⴻⵔ ⴽⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ جسر قسنطينة
Birtouta
Birtouta ⴱⴻⵔⵜⵓⵜⴰ بئر توتة
Ouled Chebel
Tessala El Merdja ⵜⴰⵍⴰ ⵓⵎⵓⵔⴻⴵ تسالة المرجة
Daïra Bab El Oued
القصبة
Bab El Oued ⴱⴰⴱ ⵍⵡⴻⴷ باب الوادي
Oued Koriche ⵡⴻⴷ ⵇⵓⵔⴻⵢⵛ وادي قريش
ⵔⴰⵢⵙ ⵃⴰⵎⵉⴷⵓ الرئيس حميدو
Bologhine ⴱⵓⵍⵓⵖⵉⵏ بولوغين
Baraki
Eucalyptus ⴰⴽⴰⵍⵉⵜⵓⵙ الكاليتوس
Sidi Moussa ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ سيدي موسى
Baraki ⴱⴰⵔⵔⴰⵇⵉ براقي
Bouzaréah
Beni Messous ⴱⵏⵉ ⵎⴻⵙⵙⵓⵙ بني مسوس
Bouzaréah
Ben Aknoun ⴱⴻⵏ ⴰⴽⵏⵓⵏ بن عكنون
El Biar ⵍⴻⴱⵢⴰⵔ الأبيار
Dar el-Beïda
Aïn Taya ⵉⵏ ⵟⴰⵢⴰ عين طاية
El Marsa ⵍⵎⴻⵔⵙⴰ المرسى
Bordj El Kiffan ⵓⵣⵎⵉⵔ ⵏ ⴰⵎⴰⵏ برج الكيفان
Bordj El Bahri ⴱⴻⵔⴵ ⵍⴱⴻⵃⵔⵉ برج البحري
Dar El Beïda ⴷⴰⵔ ⵍⴱⴻⵢⴷⴰ الدار البيضاء
Bab Ezzouar ⴱⴰⴱ ⵣⵡⴰⵔ باب الزوار
Mohammadia ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴰⴷⵢⴰ المحمدية
El Harrach
Oued Smar ⵡⴻⴷ ⵙⵎⴰⵔ وادي السمار
El Harrach ⵍⵃⴻⵔⵔⴰⵛ الحراش
Bourouba
Bachdjarah ⴱⴰⵛ ⴵⴻⵔⵔⴰⵃ باش جراح
Hussein Dey
Hussein Dey ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴻⵢ حسين داي
Belouizdad ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ بلوزداد
El Magharia ⵍⵎⴰⵖⴰⵔⵢⴰ المقارية
Kouba ⵍⵇⵓⴱⴱⴰ القبة
Daïra Sidi M'Hamed
ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵃⴻⵎⵎⴻⴷ سيدي امحمد
Alger-Centre
El Mouradia ⵍⵎⵓⵔⴰⴷⵢⴰ ⵍⵎⵓⵔⴰⴷⵢⴰ
El Madania ⵍⵎⴰⴷⴰⵏⵢⴰ المدنية
Rouiba
Reghaïa ⵔⵖⴰⵢⴰ الرغاية
Harraoua ⵀⴰⵔⴰⵡⴰ هراوة
Rouiba ⵔⵡⵉⴱⴰ الرويبة