Cartogiraffe.com

Rutana

Ikete ry'ahantu rya Rutana. Burundi. Mu micungararo, urashobora gusanga, mu bindi: umusozi: 57; umudugudu: 18; umujyi: 6; "umuryango": 3. Mu Rutana, hari amabarabara 136.