Nyankungu

Nyankungu in Rutana.

Nyankungu

waterway
stream