Sava

Sava

waterway
river
Autoceste-Ulaz
Sredanci
toll_booth
Svilaj
border_control
Granični prijelaz Svilaj
Selo
Novi Grad, Prnjavor, Zoljani