Trg Piazza Josef Ressel

Trg Piazza Josef Ressel

Tip ulice
za pješake