Šetalište kardinala Franje Šepera

Šetalište kardinala Franje Šepera

Tip ulice
Traka