Cartogiraffe.com

Maison des Jeunes de Bridel

Maison des Jeunes de Bridel ass e Gebai an Kopstal.

Pin fir d'Lokalisatioun op der Kaart ze weisen Maison des Jeunes de Bridel

"Hausnummer" wird auf Luxemburgisch als "Hausnummer" geschrieben.
Postleitzahl
Strooss
Rue François-Christian Gerden
Objekt
Gemengshaus
Gebaiwen
Jo