Marijampolės savivaldybė

Marijampolės savivaldybė
Marijampolė 294
Gudelių seniūnija
Gudeliai 12
Igliaukos seniūnija 45
Liudvinavo seniūnija 139
Marijampolės seniūnija
Patašinė 20
Skardupiai 9
Sasnavos seniūnija 153
Šunskų seniūnija
Šunskai 18
Piliakalniai 1