Marijampolės apskritis

Marijampolės apskritis
Vilkaviškio rajono savivaldybė
Kybartų seniūnija
Pajevonio seniūnija 54
Virbalio seniūnija
Bartninkų seniūnija
Gižų seniūnija 17
Gražiškių seniūnija 48
Keturvalakių seniūnija 49
Klausučių seniūnija 69
Pilviškių seniūnija
Vištyčio seniūnija
Šeimenos seniūnija
Vilkaviškio miesto seniūnija
Šakių rajono savivaldybė
Barzdų seniūnija 36
Gelgaudiškio seniūnija
Griškabūdžio seniūnija
Kidulių seniūnija 46
Kriūkų seniūnija 36
Kudirkos Naumiesčio seniūnija
Lekėčių seniūnija 38
Lukšių seniūnija 44
Plokščių seniūnija 9
Sintautų seniūnija
Slavikų seniūnija 17
Sudargo seniūnija 30
Šakių seniūnija
Žvirgždaičių seniūnija 27
Marijampolės savivaldybė
Marijampolė 294
Gudelių seniūnija
Igliaukos seniūnija 45
Liudvinavo seniūnija 139
Marijampolės seniūnija
Sasnavos seniūnija 153
Šunskų seniūnija
Kazlų Rūdos savivaldybė
Kazlų Rūda 68
Jankų seniūnija 25
Antanavo seniūnija 18
Kazlų Rūdos seniūnija
Plutiškių seniūnija
Kalvarijos savivaldybė
Akmenynų seniūnija 20
Kalvarijos seniūnija
Liubavo seniūnija 43
Sangrūdos seniūnija 32