Marijampolės apskritis

Marijampolės apskritis
Vilkaviškio rajono savivaldybė
Kybartų seniūnija
Pajevonio seniūnija 52
Virbalio seniūnija
Bartninkų seniūnija
Gižų seniūnija 18
Gražiškių seniūnija 45
Keturvalakių seniūnija 42
Klausučių seniūnija 68
Pilviškių seniūnija
Vištyčio seniūnija
Šeimenos seniūnija
Vilkaviškio miesto seniūnija
Šakių rajono savivaldybė
Barzdų seniūnija 30
Gelgaudiškio seniūnija
Griškabūdžio seniūnija
Kidulių seniūnija 40
Kriūkų seniūnija 34
Kudirkos Naumiesčio seniūnija
Lekėčių seniūnija 35
Lukšių seniūnija 38
Plokščių seniūnija 9
Sintautų seniūnija
Slavikų seniūnija 16
Sudargo seniūnija 28
Šakių seniūnija
Žvirgždaičių seniūnija 20
Marijampolės savivaldybė
Marijampolė 283
Gudelių seniūnija
Igliaukos seniūnija 45
Liudvinavo seniūnija 118
Marijampolės seniūnija
Sasnavos seniūnija 155
Šunskų seniūnija
Kazlų Rūdos savivaldybė
Kazlų Rūda 66
Jankų seniūnija 23
Antanavo seniūnija 13
Kazlų Rūdos seniūnija
Plutiškių seniūnija
Kalvarijos savivaldybė
Akmenynų seniūnija 19
Kalvarijos seniūnija
Liubavo seniūnija 37
Sangrūdos seniūnija 28