Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vilkaviškio rajono savivaldybė
Kybartų seniūnija
Kybartai 0
Boblaukis 0
Lygumai 0
Šūkliai 0
Jonaičiai 0
Kybartai 0
Bajorai 0
Stanaičiai 0
Sakalupis 0
Skardupiai 0
Medininkai 0
Miestlaukis 0
Paražniai 0
Gustaičiai 0
Daugėlaičiai 0
Kybeikiai 0
Moliniai 0
Matlaukys 0
Vaidotai 0
Pajevonio seniūnija
Sodėnai 0
Šakiai 0
Santara 0
Vaišvilai 0
Kylininkai 0
Užbaliai 0
Klėtkininkai 0
Užupiai 0
Būdviečiai 0
Balandėliai 0
Pajevonys 0
Gudeliai 0
Torieliškiai 0
Dabravolė 0
Liubiškiai 0
Virbalio seniūnija
Virbalis 0
Bijotai 0
Švitrūnai 0
Dailučiai 0
Staugaičiai 0
Mažučiai 0
Santara 0
Bartninkų seniūnija
Bartninkai 0
Skerpieviai 0
Bajorai 0
Auksėnai 0
Geisteriškiai 0
Daukšaičiai 0
Skroblai 0
Vilkabaliai 0
Putinėliai 0
Pašeimeniai 0
Piliakalniai 0
Grajauskai 0
Šulai 0
Gižų seniūnija
Oranai 0
Gižų Daržininkai 0
Paikiai 0
Senkiškiai 0
Naujieji Gižai 0
Dabravolė 0
Naujienėlė 0
Marijanavas 0
Pagramdai 0
Dapkiškiai 0
Žvirgždaičiai 0
Rimavičiai 0
Baltrakis 0
Gražiškių seniūnija
Norvydai 0
Stirniškiai 0
Lankupka 0
Egliniškiai I 0
Jakiškiai 0
Skardupiai 0
Beržiniai 0
Dotamai 0
Rūkštėnai 0
Vidgiriai 0
Graužiniai 0
Varteliai 0
Keturvalakių seniūnija
Palūkiškiai 0
Geisteriškiai 0
Beržiniai 0
Būdviečiai 0
Karkliniai 0
Degučiai 0
Penkiniai 0
Kamičiai 0
Rugiagėliai 0
Degsniškiai 0
Parausėliai 0
Klausučių seniūnija
Šapalai 0
Juškai 0
Biliūnai 0
Saugučiai 0
Juozapavas 0
Daržininkai 0
Pilviškių seniūnija
Pilviškiai 0
Paežeriai 0
Čižiškiai 0
Omentiškiai 0
Būdviečiai 0
Dugnai 0
Balčiūnai 0
Balčiūniškiai 0
Smilgiai 0
Kalvai 0
Gulbiniškiai 0
Dumčiai 0
Šačkai 0
Naudžiai 0
Nadrausvė 0
Kupreliškiai 0
Kupčiškiai 0
Dabravolė 0
Pančekiai 0
Oželiai 0
Talkiškės 0
Vladiškiai 0
Strielčiškiai 0
Ramoniškiai 0
Juodupiai 0
Piliūnai 0
Penkvalakiai 0
Šergaliai 0
Pasoda 0
Vaitai 0
Varakiškė 0
Juozūniškė 0
Gabriškė 0
Meistiškė 0
Paprūdžiai 0
Užprūdžiai 0
Pinciškė 0
Jurkšai I 0
Beržnavienė 0
Stainiškė 0
Mažučiai 0
Žiūriai 0
Smalinyčia 0
Būda 0
Visgirdai 0
Vištyčio seniūnija
Galkiemis 0
Girėnai 0
Vištytis 0
Vištyčio Laukas I 0
Čižiškiai 0
Pakalniai 0
Pavarteliai 0
Janauka 0
Varteliai 0
Šeimenos seniūnija
Paežeriai 0
Vanaginė 0
Žvangučiai 0
Karaliai 0
Purviniškiai 0
Gudeliai 0
Baraučizna 0
Gužučiai 0
Klampučiai 0
Šapkinai 0
Kunigiškiai 0
Kumečiai II 0
Pagramdai 0
Kumelbaliai 0
Dvarkeliai 0
Vekeriotiškiai 0
Pašiliai 0
Vilkiškiai 0
Užbaliai 0
Stirniškiai 0
Vilkaviškio miesto seniūnija
Vilkaviškis 0