Madagasikara / Madagascar

Madagasikara / Madagascar
Province de Toliara
Menabe 0
Anosy
Atsimo-Andrefana
Androy
Province de Fianarantsoa
Amoron'i Mania 0
Ihorombe 0
Atsimo-Atsinanana 0
Matsiatra Ambony
Vatovavy-Fitovinany
Province de Mahajanga
Melaky 0
Sofia
Boeny 0
Betsiboka 0
Province de Tamatave
Analanjirofo
Atsinanana
Alaotra-Mangoro 0
Province d’Antananarivo
Vakinankaratra 0
Analamanga
Bongolava 0
Itasy
Province d'Antsiranana
Diana
Sava 0