Province d’Antananarivo

Province d’Antananarivo
Vakinankaratra 216
Analamanga
Antananambony 0
Antandrokomby 0
Ambodivona 0
Ambanimaso 0
Ankazotoho 0
Bongolava 123
Itasy
Ampefy
Manalalondo
Anosibe Ifanja
Miarinarivo I
Soavinandriana